Al-Qimat, een genezing voor het oog!

Al-Qimat, een genezing voor het oog!

Al-Qimat, een genezing voor het oog!

Al-Qimat of Al-Qima:

De genezing tegen blindheid met de wil van ALLAH!

Op gezag van Sa’eed ibn Zaid en Abi Sa’eed en Jaabir en Ibn ‘Abbas en ‘Aisha (moge ALLAH tevreden met hen zijn) die zeiden: De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei:

Al-Qimat(Al-Qima) is Al-Manna en haar water is een genezing voor het oog.(Bukhair in zijn Kitaab Al-Tibb en Imam Muslim in zijn Kitaab Al-Asriba)

 

Op gezag van Abu Hureirah en Abu Sa’eed en Jaabir (moge ALLAH tevreden met hen zijn) die zeiden:

De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei:

Al-‘Adjwa is van het paradijs en erin is een genezing tegen gif, en Al-Qimat(Al-Qima) is van Al-Manna en haar water is een genezing voor het oog.(Saheeh Al-Jaami’ nr 4126)

 

Op gezag van Sa’eed ibn Zayd (moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei:

De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei: Al-Qimat is van Al-Manna dat  ALLAH de Verhevene neer liet dalen op Banu Israeel, en haar water is een genezing voor het oog.

(Imam Muslim in Kitaab Al-Asriba en Saheeh Al-Jaami’  nr 4612)

 

Met Al-Qimat of Al-Qima wordt de woestijn truffel bedoeld ook wel arabische truffel de Terfeziaceae, het is veelvuldig genoemd in de overleveringen van de Profeet(vrede zij met hem) en heeft een ongelofelijke genezende werking voor de ogen met de wil van ALLAH.

In de overleveringen zien we dat de Profeet(vrede zij met hem) zegt dat de Al-Qimat afkomstig is van Al-Manna, hierover zijn 2 uitleggen gegeven.

1ste: Dat Al-Manna is wat ALLAH noemt in de Koran in surah Al-Baqarah ves 57

???????????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????? ???????????? ??????? ??? ?????????? ??? ?????????????

En Wij deden de wolken een schaduw over u zijn en zonden u manna en kwartels, (zeggende): “Eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien.”

 

In het boek Tanzeel Al-‘Azeez zegt Al-Layth: Al-Manna daalde neer vanuit de hemel op Banu Israeel toen ze verdwaalden(door het land) en het is als zoete honing.

Anderen hebben gezegd Al-Manna komt uit de hemel en zit in de regen en is zoet.

 

2de: Al-Manna, oftewel de goedheid van ALLAH jegens ons, beide uitleggen zijn door de geleerden gebruikt

 

We zullen kijken wat onze geleerden over deze geneeskrachtige vrucht hebben gezegd.

 

Al-Manaawi zei:

“Al-‘Adjwa is van het paradijs(al-jannah) en erin is een genezing tegen gif” kennelijk gaat het hier exclusief om de ‘adjwa van Medina en het is gezegd dat het algemeen bedoeld werd(dus ook van andere plaatsen).

Al-Zamghasri zei, het is een dadel van Medina van wat de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) heeft gezaaid, en Al-Halimi heeft gezegd, de betekenis van dat het van het paradijs is betekent dat er gelijknis in zit in voedsel van de dadels van het paradijs en zodoende is het een genezing tegen gif, dit is omdat gif dodelijk kan zijn en de dadels van het paradijs vrij zijn van iets wat beschadigt en slecht is, dus wanneer ze samen komen in een maag(gif en de dadel) dan zal  het gezonde(de dadel) het slechte(het gif) verwijderen waardoor het gevaar verdwijnt.

En Al-Shamhoodi zei, en nog steeds zijn er groepen mensen die hun genezing(1) zoeken(bij ALLAH) met de ‘Adjwa, en dit is een bekende soort die de khalaf(mensen na de selef) hebben overgenomen van de selef in Medina(de sahaba enz.), en zij hebben geen twijfel bij het gebruik van dit, en “Al-Qima(Al-Qimatu) is van Al-Manna en haar water is een genezing voor het oog” hiermee wordt bedoelt het sap van Al-Qimatu zelf, en de bedoeling van het vocht of regen(2) dat aankomt ondanks de wind en binnendringt(bij de plant) en de mensen gebruiken het voor hun ogen en het is nuttig voor hun ogen wanneer ze veel last hebben van ernstige droogheid, en dit is vermeld door Al-Halimi.

(Fidh Al-Qadeer 4/377)

 

1= In het arabisch gebruikt Al-Shamhoodi het woord tabarruk wat vertaald kan worden in het zegeningen zoeken in iets, dit is hier echter niet de vertaling in deze context daar Al-Shamhoodi niet oproept om Shirk te plegen want men kan alleen zegeningen zoeken bij ALLAH, de bedoeling hier is dat men het gebruikte voor genezing zoals Dokter Shaych Ibrahim Al-Burikaan zegt: Datgene wat ons is overgebracht door de selef over dit is genezing en niet tabarruk, want tabarruk met stenen, bomen en Dhawaat(zoals de boom Dhaat Al-Anwaat) en andere dingen zoals dit is shirk akbar.

2= Er geleerden die het water/sap van wat genoemd wordt in de hadith uitgelegd hebben als het regenwater waarmee dit kruid groeit en niet de sap van het water zelf, de juiste mening is echter dat het gaat om het sap van  Al-Qimatu zelf, wa ALLAHU A3lam.

 

 

Shaych Mohammed Nasr Al-Deen Al-Albaani(moge ALLAH genadig met hem zijn) zegt over de betekenis van Al-Qimat:

Een plant wat door de grond breekt en eruitkomt zoals een paddestoel en wat Al-Faqa’ genoemd wordt, en het vermeederd zich(in aantal) wanneer de herfst regen valt. En het is een soort van witte truffel

(Saheeh Al-Jaami’Al-Saghir wa Ziyadatuhu blz 845)

 

 

Al-Haafid ibn Hajr zegt in zijn boek Al-Fath(sharh Saheeh Al-Bukhari):

En Al-Qimat is een plant zonder bladeren en zonder stam, en het groeit in de grond zonder dat men het erin plant, en het is gezegd, het heet zo vanwege haar duisternis(het groeit onder de grond), en het is gezegd Qima Al-Shahada als ze verstopt is.

(Fath Al-Baari 10/163)

 

De vrucht SubhannALLAH groeit enkel in de woestijn onder de grond, zonder dat iemand hem daarin plant. De plant is sterk afhankelijk van de herfst regen, en vooral een regen die in 1 keer sterk is.

Het is zeer moeilijk om de vrucht te vinden omdat men niet weet waar deze is op een aantal aanwijzingen na die er zijn om zijn plek te verraden is het een heuse goudjacht op de vrucht, en de prijs is daarom ook erg hoog.

De vrucht heeft geen bladeren of een wortel of stam of iets dergelijks, ze zijn een paar centimer groot en kunnen tot wel 300 gram per stuk wegen ze zijn bobbelig en lijken op een aardappel en hebben een witte tot lichtbruine kleur en de geur is als die van een paddestoel. Ze komen alleen voor in de woestijn, in vooral het midden-oosten zoals Saudie-Arabie maar ook in Syrie, Koeweit en Irak en ook in Noord-Afrika.

 

Zie wat Imam Al-Nawawi aan den leven de lijfe heeft meegemaakt in de uitspraak hieronder met deze vrucht.

 

En Al-Haafidh ibn Hajr zei ook:

Al-Nawawi zei:

En de betekenis is dat haar sap een volledige genezing is voor het oog, men dient de vrucht te malen voor haar sap en er wat in het oog te doen. En ik en anderen zijn er getuige van geweest in onze tijd, dat zij die blind waren en hun zicht volledig verloren, toen ze het sap van de Al-Qimat gebruikten in hun ogen, per direct ze genazen en hun zicht terugkwam, en 1 van hen was Al-Shaych Al-‘Adal Al-Ameen Al-Kimaal ibn Abd Al-Dimasque een man van vroomdheid en overleveringen van ahadeeth, en zijn gebruik van het sap van Al-Qimat kwam uit overtuigingen van de hadeeth(erover) en zoekend naar een genezing ervoor zodoende heeft ALLAH het voor hem nuttig gemaakt.

(Fath Al-Baari 10/163)